Prvý turnaj 17.2.2018 BOŠANY

Tak a máme prvý veter. turnaj na Slovensku v tomto roku za sebou. Bol výnimočný tým, že podľa stanov v jeho úvode bola na dvojročné funkčné obdobie voľba predsedu Slovenského zväzu veteránov. Navrhnutých kandidátov bolo viac, ale niektorí vôbec neprišli, niektorí to odmietli a tak nakoniec prebehla voľba medzi dvomi, doterajším predsedom Alex. Cibulom a jediným novým kandidátom Venancom Marettom, ako stolnotenisovým funkcionárom pôsobiacim doteraz v regióne svojho bydliska na Orave. Hlasovalo sa neobvykle, nohami a väčšina, tipujem tak tri pätiny z prítomných , sa postavila na stranu novo navrhnutého kandidáta. Zomrel kráľ, nech žije kráľ. My členovia mu musíme len popriať hodne chuti a elánu do novej práce. Doterajší predseda na
rozlúčku dostal potlesk a ústne poďakovanie od hráčov za vykonanú dobrovoľnú neplatenú činnosť.
Toľko k voľbe. A teraz o vlastnom turnaji. Účasť bola na chrípkové obdobie pomerne dobrá, z lepších hráčov, ktorých poznám mi tu chýbali - Horvát, Páleník, Cvečko... Hala pekne pripravená, organizácia
fungovala, na požiadanie organizátorov im hodne dnes vypomáhal aj doterajší predseda p. Cibula, bufet a pre mňa osobne prekvapenie, pre prvých troch krásne veľké upomienkové poháre - také si nepamätám za celú dvadsaťročnú históriu môjho pôsobenia vo veteránskom hnutí. Bolo
to zásluhou obecného úradu a jeho starostu Mgr. Branislava Pajdu, ktorí sa osobne zúčastnil záverečného ceremoniálu udeľovania týchto pekných cien aj upomienkových darčekov. Hráči a hlavne víťazi sa rozchádzali spokojní, ja som odišiel skôr, čakal ma večer ešte majstrovský zápas.

J. Kubinda