Číslo účtu  SKVST:  SK71 0900 0000 0051 5755 3036

IČO:              48448885