Veteráni  VýKVST

Východoslovenský klub veteránov upresní do konca februára 2019 miesta a dátumy konania turnajov VýKVST!!!

Bodovanie Veteránov bvýchod !!!

Bodovanie SABINOV 2018

Svidník 12.5.2018:

Ján Kubinda:   Predmet: 21. 4. 2018 Veteráni vo Vojčiciach

Veteráni na východnom Slovensku mali svoj prvý tohoročný turnaj, ktorý
organizoval agilný stolnotenisový klub vo Vojčiciach. Obec na úrodnej
rovine, nadm. výška 111 m, 2.200 obyvateľov, cca 5 km severne od
Trebišova. Hralo sa v školskej telocvični /6 stolov/ a na poschodí
bola herňa /3 stoly/. To pri účasti 36 pretekárov a kvalitnom
rozhodcovi zabezpečilo hladký a rýchly priebeh podujatia. Na menšej
účasti sa podpísali určité nedostatky v priebežnej informovanosti na
internet. stránkach, ale aj toto sa rieši, takže v budúcnosti
informácie o turnajoch Východoslovenského veteránskeho zväzu si
nájdeme aj na stránkach Slovenského zväzu veteránov pri zadaní SSTZ
do vyhľadávača. Ale k samému turnaju - dobre pripravené herné
podmienky, bufet, účasť starostu obce Mgr. Kiral-Vargu na zahájení, aj
odmena pre najlepších, pekné upomienkové ceny Najviac som asi sklamal
ja ako fotograf, prvý raz po piatich rokoch mojich fotoreportáží z
týchto turnajov sa mi stalo, že ma opustilo šťastie a pamäťová karta s
fotkami mi odišla pri ich prehrávaní do notebooku, ako na výsmech tam
čitateľná zostala len posledná fotka, zhodou okolností to boli víťazi
kat. 40+, tak tú vidíte. K tomu máte počítačovo pekne spracované
všetky výsledky, o ktoré sa postaral a promptne mi ich zaslal rozhodca
pán Erik Hajduk. Tento týždeň, 28. 4. /sobota/ máme my domáci z
Turca tradičné majstrovstvo regiónu veteránov na r. 2018. J. K.