Ján Kubinda

Na východoslovenský turnaj do Michaloviec uplynulé dva víkendové dni prišiel slušný počet 63 pretekárov. Po oba dni sa končilo už v skorom popoludní, čo svedči o bezproblémovom organizačnom priebehu a tým aj spokojnosti zúčastnených. Ja som tam bol v nedeľu, pozrite si obrázky. A najbližší veteránsky program? 8. 6. Poproč, 15. 6. Hostinné /český/, 15. 6. Streda n/B /východoslovenský/ 22.-23. Bratislava /Medzištátny zápas a turnaj/, 22. 6. Sobrance /východoslovenský/. Takže po česky - na viděnou.

https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Michalovciach_1.-2._6._2019/ 

Ján Kubinda

25. a 26. mája sa konal celoslovenský veteránsky turnaj v Trenčíne. V sobotu boli prvé tri kategórie 40+, 50+, 60+, z nedeľných kat. 65+, 70+, 75+ a 80+ kde som bol, aj fotografie z priebehu . Hralo sa v školskej telocvični v Kubre, na 8. stoloch, k vlastnej organizácii a priebehu súťaží nemám podstatnú pripomienku, poznať, že rokmi sa u tradičných organizátorov našich turnajov ich priebeh postupne stále vylepšuje. Účasť 99 hráčov sa dá považovať za slušný priemer. Koniec turnaja a odmeňovanie víťazov bolo tesne po 16.00 hod. O týždeň, 1. a 2. júna sa môžeme tešiť na východoslovenský turnaj v Michalovciach, dve mladšie kategórie v sobotu, dve staršie v nedeľu, usporiadatelia si želajú, aby sa im účastníci prihlásili predom, pomôže im to pri vlastnej organizácii. Takže dovidenia. Jano k.

https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Trencine_26._5._2019/  JK  

https://skvst.rajce.idnes.cz/Trencin_2019/  VM

https://skvst.rajce.idnes.cz/Pavuky%2C_tabulky_Trencin/

Ján Kubinda

V sobotu vítala veteránov krásna hala v Prahe-Chodov. Pekné prostredie, 33 stolov a veľká účasť : 255 športovcov. Škoda, že nebolo žiadne vyhlasovanie víťazov, bolo by to ako čerešnička na torte, ale to som si užil zas v nedeľu v Poproči, aj keď som musel kvôli tomu precestovať už druhú noc po sebe rýchlikom až do Košíc. Popozerajte si tie niekedy spotené, ale hlavne usmiate tváre kolegov, športovcov, možno tam nájdete aj seba. Dovidenia na nasledujúcich turnajoch!  https://ja910.rajce.idnes.cz/Turnaj_veteranov_v_Prahe_18._5._2019

Ján Kubinda


po 20. 5. 14:04 (pred 20 hodinami)komu: skrytá kópia: ja 19. 5. 2019 sa konal v Poproči turnaj veteránov, organizovaný regionálnym Výchoslovenským zväzom. Hralo sa v školskej telocvični na 8. stoloch, účasť primeraná-56 pretekárov, z toho jedna žena. Obetavý, tradičný okruh domácich usporiadateľov, pekné poháre pre víťazov, naviac pre túto strediskovú obec /2800 obyv./ už tradičné odmenenie časti účastníkov free tombolovými cenami, určite zabezpečí dostatočnú účasť pretekárov aj na celoslovenský turnaj, ktorý zhodou okolností opäť prebehne v tejto obci o 3 týždne. Spokojní účastníci,
hladký priebeh, snáď pre urýchlenie by som ja osobne doporučoval nerobiť priebežné nahrávanie výsledkov do počítača, ale nechať to na neskoršie a tým sa uvoľní jeden z organizátorov na okamžité riešenie úloh vyplývajúcich z riadenia turnaja. Takže pozrite si fotky a aj termíny najbližších akcií, výber máte ozaj bohatý : 25.-26. mája Trenčín-Kubra, 1.-2. júna Michalovce, 8. júna Poproč, 15. júna Hostinné. Pozdravuje Jano K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/Vychodoslovensky_turnaj_veteranov_Poproc-19._5._2019

Ján Kubinda

20. 4. 2019 sa uskutočnil turnaj ČMKV v Havířově. Dve pekné haly s hľadiskom, v každej po 9 stolov. Slušná bola aj účasť hráčov zo Slovenska, českých bolo už tradične menej ako býva bežný priemer, Havířov je pre nich dosť excentricky umiestnený. Ja som odchádzal na vlak o 14,00, dovtedy bolo ukončených cca polovica kategórií, ich
víťazov uvidíte v tabuľke na poslednej fotografii. Gratulácie a odmeny pre víťazov neboli, takže fotografie sú o to chudobnejšie. A najbližší veteránsky program na Slovensku: - 27. 4. máme majstrovstvo veteránov Turca v Martine
- 4. a 5. 5. veteránsky turnaj SKV v Ružomberku
- 4. 5. sa v Martine koná 1. ročníkceloslovenského veteránskeho turnaja žien
-12. 5. vo Vranove turnaj organizovaný
výchoslovenským klubom veteránov.
Pekné prežitie Veľkonočných sviatkov želá všetkým Jano K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/20._4._2019_Veterani_v_Havirove# 

https://skvst.rajce.idnes.cz/2019.4.21_Plagat_Havirov_2019_JK

Ján Kubinda


V sobotu a v nedeľu prebehol turnaj v Trenčianskej Teplej. Hralo sa na 8. stoloch v dvoch školských telocvičniach. Prostredie a aj domáci usporiadatelia patria medzi klasiku veteránskych turnajov na Slovensku a aj väčšina hráčov sa tam cítila už ako v domácom prostredí. Dobrá organizácia, aj hracie podmienky v rámci možností, pri účasti 38 hráčov v sobotu a 62 v nedeľu zabezpečili hladký priebeh všetkých súťaží aj spokojnosť zúčastnených. V nedeľu, z ktorej sú aj moje fotografie bolo ukončenie súťaží o 16,15 hod. a to usporiadatelia stihli aj slušné vyhodnotenie víťazov a odovzdanie cien. Myslím, že do
tejto obce, prídeme radi aj o rok. A čo nás veteránov čaká: už 20. 4. /sobota/ je český turnaj v Havířově, 4. a 5. mája slovenský v Ružomberku a 12. 5. východoslovenský vo Vranove. Takže mnohí sa čoskoro opätovne stretneme.
Pozdravuje Jano K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/14._4._2019_-_Veterani_v_Trenc._Teplej./#  2. deň

https://skvst.rajce.idnes.cz/2019.4.13_Tren._Tepla  1. deň

Ján Kubinda

20. 4. 2019 sa uskutočnil turnaj ČMKV v Havířově. Dve pekné haly s hľadiskom, v každej po 9 stolov. Slušná bola aj účasť hráčov zo Slovenska, českých bolo už tradične menej ako býva bežný priemer, Havířov je pre nich dosť excentricky umiestnený. Ja som odchádzal na vlak o 14,00, dovtedy bolo ukončených cca polovica kategórií, ich
víťazov uvidíte v tabuľke na poslednej fotografii. Gratulácie a odmeny pre víťazov neboli, takže fotografie sú o to chudobnejšie. A najbližší veteránsky program na Slovensku: - 27. 4. máme majstrovstvo veteránov Turca v Martine
- 4. a 5. 5. veteránsky turnaj SKV v Ružomberku
- 4. 5. sa v Martine koná 1. ročníkceloslovenského veteránskeho turnaja žien
-12. 5. vo Vranove turnaj organizovaný
výchoslovenským klubom veteránov.
Pekné prežitie Veľkonočných sviatkov želá všetkým Jano K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/20._4._2019_Veterani_v_Havirove# 

https://skvst.rajce.idnes.cz/2019.4.21_Plagat_Havirov_2019_JK

Lumír Ruzha *6. 1, 1927 +17. 2. 2019.

V nedeľu 17. februára zomrel dlhoročný predseda našeho sesterského veteránskeho klubu v Českej republike Lumír Ruzha /92 r./. Odišiel, výborný človek, obetavý funkcionár, 28 rokov robil predsedu Českomoravského zväzu veteránov. Pod jeho vedením klub dosahoval úspechy a rozvíjal sa po všetkých stránkach, zväčšovala sa členská základňa, zdokonaľovala organizačná zložka, stolnotenisoví vetráni z Česka dosiahli mnohé športové úspechy na MS a ME. On už ako žiak začal športovať, hrať hokej v rodnom Benešove, potom až do svojej štyridsiatky hrával a trénoval hokej v
Slávii Praha. Medzi stolnotenisových veteránov ako samouk prišiel v r. 1986 a to mu vydržalo až do konca života. Jeho vytrvalosť a zanietenosť mu postupne priniesla výkonnostný rast a neskoršie výborné výsledky, množstvo medailí z Majstrovstiev sveta a Európy. Prvú zlatú
medailu z majstrovstiev sveta získal v r. 2002 a po množstve ďalších, tú poslednú vlani v júni na MS v Las Vegas. Ako organizátor, vedúci a zároveň hráč, sa podieľal aj na množstve každoročných vzájomných zápasov našeho a Českého klubu veteránov. Bol spoločensky obľúbený nielen ako vedúci, ale aj čestný a príkladný hráč a Slovákov, chodiacich pravidelne na turnaje ČMKV táto smutná správa ozaj úprimne zranila. Česť jeho pamiatke! Lumír, budeš nám chýbať - mali sme Ťa radi.
Slovenskí veteráni, výbor SKVST    J.K.

Ján Kubinda:  Prvý turnaj v Bošanoch

Prvý tohoročný veteránsky turnaj sa uskutočnil túto nedeľu v Bošanoch. Na len priemernej účasti 105 súťažiacich sa určite podpísalo zimné počasie a aj ochorenia, ale tí čo prišli, dokonca aj tri ženy/,
odchádzali spokojní a určite neľutovali.Dôkladne pripravená hala s 13-timi stolami, bufet, pekné upomienkové ceny, na ktorých sa podieľalo aj vedenie obce, osobná účasť starostu a aj vhodná
organizácia, umožnili ukončenie celého turnaja po krátko po 17 hodine. A to aj napriek tomu, že v úvode bola polhodinová porada a všetky kategórie sa hrali v jeden deň, pritom horné aj dolné pavúky sa hrali až do konečného poradia jednotlivcov.. Myslím, že hlavný prínos v časovej úspore priniesla zmena organizácie turnaja v jeho prvej polovici, keď hráčov nevyvolávali jednotlivo a k rôznym stolom, ale každá štvor a trojčlenná skupina mala určený stôl a hráči predom vedeli kde hrajú, kedy a v akom poradí. Zbytočne sa netúlali /až na niektorých/ pritom vedeli, kedy môžu ísť do bufetu, resp. WC. Po
odohratí všetkých zápasov, len vedúci skupiny odovzdal rozhodcom vyplnenú tabuľku. V Česku je to dávno obvyklý spôsob, ale tu na Slovensku to väčšinou prebieha ináč, keď hráč vôbec nevie kedy bude hrať, ani u ktorého stolu, čo je náročnejšie na čas. Prvý turnaj r. 2019 skončil, tešíme sa na ďalšie. Český klub bude mať prvý turnaj už začiatkom februára /Holice 2. února/, druhý na Slovensku bude až v apríli. Pozrite si foto z Bošian. Pozdrav a prianie peknej zimy Vám želá     

 Foto tu:   https://ja910.rajce.idnes.cz/Bosany_13._1._2019/#          J. K.                                                                   

   kat. 40+   1. Behúľ Peter     2. Bauerová Martinka   3. Šútora Michal                                                                     50+   1. Páleník Ivan   2. Begala Marián           3. Vaverka Peter                                                                     60+   1. Pacher Dušan  2. Zadubenec Milan     3. Fekula Anton                                                                     65+   1. Rehák Laco      2. Buczacki Ján            3. Kocúr Ondrejko                                                                 70+   1. Jančo Ján         2. Jakubů  Jan             3. Kubinda Ján                                                                       75+   1. Horvát Peter     2. Hlubina Július          3. Jaško Jozef                                                                       80+   1. Svitok Milan    2. Hajko František          3. Stať Jozef

Záverečný turnaj o majstra veteránov SR na r. 2018 :  Ján Kubinda

Bošany, /obec 4000 obyv., 180 m n/m, cca 5 km od Topoľčian / bola hostiteľom záverečného turnaja stolnot. veteránov Slovenska na r. 2018.
 Bolo to už druhý rok po sebe a môžeme povedať, že ako organizátor tohoto podujatia si zaslúži pochvalu. Na slovenské pomery pekná hala s 12 stolami, množstvo obetavých usporiadateľov a osobná prítomnosť starostu obce Mgr. Branislava Pajdu, to všetko a naviac množstvo cien, ktoré dokázali zabezpečiť, plus darčeky od obec. úradu pre troch najlepších vo všetkých kategóriách, svedčí o tom, že už minuloročné rozhodnutie prideliť tento záverečný, rozhodujúci turnaj
do tejto obce ležiacej na pomedzi Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja bolo správne. Jedinú nevýhodu, horšie prepojenie na verejnú dopravu, riešili niekoľkí účastníci, hlavne z východného Slovenska príchodom už v piatok a ubytovaním. Bol to záverečný turnaj roku 2018, právo účasti mali prvý ôsmi z každej vekovej kategórie /v kat. 50-59 až desiati/. Organizácia zápasov bola usporiadajúcim oddielom zvládnutá perfektne krásne a veľa cien, bufet zásobený jedlom aj tekutinami a v ovzduší slávnostná predsviatočná nálada všetkých účastníkov. To všetko teda prispelo k zdaru tohoto posledného tohoročného veteránskeho podujatia na Slovensku. V súbojoch boli prekvapenia, ale aj očakávané víťazstvá favoritov.Podrobnejšie si výsledky môžete pozrieť na pripojených fotografiách.

https://ja910.rajce.idnes.cz/22._12._2018_Bosany_-_zaver._stolnotenisovy_turnaj 

Právo štartu veteránov na finálovom turnaji o majstra Slovenska v Bošanoch 22.12.2018.                                                                                                                 Vašu účasť potvrdte ano, alebo nie cez email, len v nutnom prípade na mobil. Kto nepotvrdí svoju účasť do 30.11.2018 , bude nahradený náhradníkom v poradí.  Na turnaji bude vyhodnotený aj najproduktívnejší hráč vo svojej kategórii  základnej časti.  V každej vekovej kategórii štartuje 8 najlepších hráčov v poradí, v kategórii 50+ štartuje 10 najlepších hráčov ako kompromis za rozdelenie kategórie na prvom turnaji 2018. 

40+        1 Jakubík Štefan 2 Michalka Miroslav 3 Beničiak Milan 4 Kolář Miroslav 5 Križka Vladimír 6 Kučera Andrej 7 Gombík Jozef 8 Antoš Michal,   náhradníci: (9 Faix Michal 10 Behuľ Peter)                       50+      1 Vaverka Peter 2 Sabol Cyril 3 Tóth Štefan 4 Begala Marian 5 Staník Miroslav 6 Červený Ján 7 Košík Peter 8 Cvečko Daniel 9 Sagáčik Štefan 10 Mazúch Štefan (11 Števík Milan 12 Mašík František)      60+        1 Polák Jaroslav 2 Láni Tibor 3 Pacher Dušan 4 Fekula Anton 5 Mikle Gabriel 6 Tužinský Ľubomír 7 Zadubenec Milan 8 Novák Štefan (9 Dudášik Ján 10 Lukáč Július)                                              65+        1 Buczacki Ján 2 Škopec Jozef 3 Bundzel Vojtech 4 Kocúr Ondrej 5 Lašiak Milan 6 Schwartz Tibor 7 Dzubák Jaroslav 8 Záň Adam (9 Láni Milan 10 Maretta Venanc)                                                       70+        1 Jakubů Ján 2 Meľko František 3 Vilimek Bohumil 4 Kučera Jaroslav 5 Krokker Karol 6 Mišinský Július 7 Jančo Ján 8 Stanicky Anton (9 Kubinda Ján 10 Gregor Ján)                                              75+          1 Valárik Ľudovít 2 Holoda Július 3 Behul Július 4 Horvát Peter 5 Paríšek Albert 6 Kmec Vincent 7 Hlubina Július 8 Jaško Jozef (9 Miklovič Jozef 10 Daniš Rudolf)                                                   80+          1 Szabo Jozef 2 Kasanický Branislav 3 Kováčik Július 4 Svitok Milan 5 Maťovčík Augustín 6 Hajko František 7 Kyseľ Ondrej 8 Staš Jozef (9 Hnyda Adam 10 Mády Štefan)                                                                                                               

 

Ján Kubinda:  Majstrovstvá regiónu Turca na r. 2019.  


6. 1. 2019 16:49 (pred 1 dňom) komu: skrytá kópia: ja  V sobotu sa na pôde oddielu Medokýš Martin konalo Majstrovstvo regiónu Turiec v stolnom tenise jednotlivcov žien a mužov pre r. 2019. Slušná
organizácia, obetaví funkcionári Jaro Žilla a Peter Babušík, 11 stolov, oproti minulým rokom aj trochu
vyššia účasť a hlavne zvýšený podiel mladých a výkonnostne dobrých hráčov, to všetko prispelo k úspešnému priebehu tohoto podujatia. Mladá generácia už naplno prerazila do popredia, aj keď v štvorhrách si ešte starší svoje víťazstvá užili. Víťaz dvojhry, mladučký Goldír hrá prvú ligu za Vrútky a je odchovancom Čadce, druhý finalista, Maruniak hráva za Ružomberok, predtým vyrastal v MSTK Martin. Mne ale podrobné zhodnotenie neprislúcha, ja len prinášam fotodokumentáciu, tak sa pozrite:  J.K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/Majstr._reg._Turiec_na_r._2019/#  

Ján Kubinda

Tak, členovia ČMKV majú hlavný turnaj sezóny za sebou. V piatok na Valnej hromade si zvolili nového predsedu - stal sa ním Ing. Jiří Jurena, takže všetci členovia tejto organizácie mu gratulujeme a želáme hodne zdravia a elánu vo výkone tejto funkcie v nasledujúcich rokoch. To isté mu želá aj doterajší predseda p. Lumír Ruzha, ktorý pre nemoc na túto akciu nemohol prísť. V sobotu prebiehala hlavná časť turnaja - športová, kde hlavnou trofejou bolo celkové umiestnenie sa v rebríčku za rok 2018. Počet zúčastnených členov odhadujem na cca 170-180, presne som to nezisťoval, ale v kat. mne najbližších M 65, 70 a 75 bolo 26, 24 a 22 účastníkov. Tradične dobrá organizácia, pekná
hala s 20timi stolami + 7 stolov v herni na poschodí... a výsledok o 17,00 bol koniec súťaží. Potom museli usilovne pracovať ľudia a notebooky, a už o 18,30 začalo slávnostné odovzdávanie cien vo
všetkých vekových kategóriách. Boli vyhodnotení prví ôsmi najlepší za r. 2018 v každej kategórii, prví traja v tomto dnešnom turnaji a najlepšia trojica žien a mužov bez vekového rozdielu podľa dosiahnutých umiestnení v tomto roku. Naviac za najlepšieho zahraničného hráča vyhlásili Jula Holodu /tomu po ukončení odovzdávania cien, museli pomáhať v ich odnášaní spoluhráči./ Takže
predstavu už máte a teraz si pozerajte fotografie. Ospravedlňujem sa, že niektoré zábery sa opakujú, ale hráči si to želali, aby si na pamiatku mohli vytlačiť tie najkrajšie. Pripomínam členom Veteránskeho
klubu na Slovensku, že záverečný turnaj sa koná v Bošanoch 22. 12. 2018 a uzáverka prihlášok je do konca novembra! Pekné predsviatočné dni a zdravie želá všetkým    Jano Kubinda.

https://ja910.rajce.idnes.cz/2018._11._17._Zaverecny_turnaj_veteranov_v_Hluku./# 

   

Ján Kubinda: turnaj Šarišské Michaľany

Pozrite si fotky z ďalšieho turnaja, organizovaného Východoslovenským vet. zväzom. V sobotu sa hrali kat. 40+ a 50+, v nedeľu 60+ a70+. Hralo sa v herni miestneho stoln. oddielu v Šarišských Michaľanoch na 5-tich stoloch, pekná účasť 63 pretekárov. /Aj Nemci a Poliaci./Podmienky na hru boli trochu stiesnené, ale väčšina hráčov túto herňu pozná a vedeli dopredu, čo môžu očakávať. Ja som tam bol v nedeľu, takže moje poznatky sa týkajú tohoto dňa. Organizácia priebehu bola spočiatku trochu ťažkopádna, ale postupne sa to rozbehlo a naša kat. skončila o 14 hod. takže sťažovať si nemôžem. Aj ináč sa domáci organizátori snažili, ceny, bufet, šatne, prístup k účastníkom...Určite ak tu bude podobný turnaj o rok, o účasť a záujem sa netreba báť. A aký program čaká veteránov na Slovensku v najbližších týždňoch? Hneď o týždeň v sobotu jednodňový turnaj vo Vranove, o dva týždne v sobotu a v nedeľu turnaj v Martine a o tri týždne 1. septembra opäť vo Vranove bude pre najlepších z turnajov východoslov. zväzu záverečný turnaj za rok 2018. Takže len byť zdravý a chcieť, možností je dosť. https://ja910.rajce.idnes.cz/Vychodoslovensky_turnaj_veteranov_v_Sarisskych_Michalanoch_2018#  

Harkany 2018 od nášho spravodajcu Janka Kubindu

Ako každoročne, aj teraz tento maďarský turnaj v kúpeľnom mestečku pritiahol veľa veteránov zo Slovensk a Česka, tipujem že možno 50. Pri celkovej účasti pretekárov cez 150 je to skoro tretina. Škoda, že usporiadatelia nezaistili aj slovenského, resp. českého tlmočníka, časť problémov pre našich hráčov by odpadla. Všetko klapalo ako obvykle, po tých rokoch sme dokonca mali dva dni chladnejšie, čo všetci uvítali. Komentovať výsledky a športovú úroveň tohoto zahraničného turnaja nejdem, pre mňa a aj mnohých ďalších to bol výlet spojený s kúpaním. Mnohých víťazov vidíte na fotkách pri odmeňovaní,chýbajú mi fotky tých, čo vyhrali v súťaži dvojčlenných družstiev, ktorá bola v nedeľu. Takže pozerajte. Pekný koniec leta, Jano K.   Foto https://ja910.rajce.idnes.cz/Na_turnaji_v_Harkany_Madarsko/Tu: 

Ján Kubinda: 1. ročník Memoriálu M. Janča

Túto sobotu som dostal pozvánku na turnaj , ktorý sa konal na počesť dlhoročného hráča stolného tenisu tu z Turca, Milana Janču. V kultúrnom dome v Záturčí skupina priaznivcov tohoto športu zorganizovala turnaj na počesť svojho dlhoročného športového priateľa, ktorému boli na smutnom akte poslednej rozlúčky len pred niekoľkými mesiacmi. Napriek dobrej nálade a priateľskej atmosfére turnaja, pri vyslovení jeho mena, všetkým, čo sme ho poznali stislo srdce a uvedomili sme si, že tu, tomuto kolektívu chýba. Najväčšiu organizačnú zásluhu na uskutočnení tejto akcie má Janko Kučer. Ja som pochopiteľne nehral, ale chcem vám ukázať obrázky. Vyhral to najmladší účastník, 13 ročný Lukáš Sabovčík, ktorý športovo rastie v klube Lokomotíva Vrútky. Pozdravuje Jano K.


Veteráni Poproč 2018  (J. Kubinda)

V slovenskom veteránskom kalendári bol v tento deň naplánovaný ďalší tohoročný turnaj. Poproč, napriek obetavým miestnym funkcionárom je predsa len ťažšie dostupná verejnou dopravou, hráči v prevažnej miere využívali osobné autá a to sa prejavilo aj v menšej účasti tých najstarších. Kat. nad 80 r. nemala pretekárov a aj v kat. 75+ ich bolo len päť. O to viac prekvapil záujem tých mladších, do 59 r. ich prišlo 40 a tým celková účasť 85 je slušná, nevybočila z priemeru tých menších turnajov. Pochopiteľne, najviac bolo východniarov, chýbali mi tam niektoré známe mená ako Kučera, Holoda, Cvečko, Hlubina...., ale napr. Bohuš Vilímek prišiel až z Českého Meziříčí. Hralo sa v školskej telocvični na 8. stoloch, v jednom dni, časovo to bolo náročné, najlepších plaketami odmeňovali cca o pol ôsmej večer, ale na moje osobné prekvapenie, moc sťažnosti som v závere nepočul, možno aj preto, že skoro všetci odchádzali domov autami a neboli pod časovým stresom z verejnej osobnej dopravy. Okrem upomienkových plakiet pre víťazov , usporiadatelia pre zúčastnených losovali aj niekoľko desiatok vecných cien. Ja som mal šťastie na šiltovku a bavlnené tričko a podarilo sa mi v losovaní vytiahnuť aj meno môjho oddielového kolegu Jaška. Pekná pozornosť od organizátorov. A čo by som doporučoval vylepšiť ? Možno zvýšiť do budúcna počet stolov, pohodlne by sa tam vošlo o 3-4 viac a v bufete ináč dostatočne zásobenom jedlom a nealkom mi ako dlhoročnému "športovcovi" po skončení súťaže chýbalo pivo a víno. Aj tento turnaj v tejto obci /2800 obyv., 360, m/nad m., od r. 1255 pôvodne banícka osada/ môžeme považovať za úspešný a určite do budúcna ako miesto celoslovenských veteránskych turnajov stolných tenistov má dobrú perspektívu. Viacerí o týždeň cestujú na MS do Las Vegas /donesie niekto na Slovensko medailu?/ a v júli máme v SR dva turnaje. Východoslovenský v Michalovciach a celoslovenský v Mútnom na Orave. Dovidenia, Jano K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/2018_06._09_Veterani_v_Poproci/  

Ján Kubinda MÚTNE 2018

  V sobotu sa konal v obci Mútne /3000 obyv. , 830 m nad m., len niekoľko km od hraníc s Poľskom/ prvý celoslovenský veteránsky turnaj v jej histórii. A musím uznať, že domáci usporiadatelia z miestneho stolnot. oddielu sa pred pretekármi vytiahli. Výborne pripravená priestranná hala so 16 stolami, bufet, predajňa stolnot. potrieb, možnosť lacného obeda v školskej jedálni, ceny pre najlepších, množstvo cien v tombole pre všetkých, až neskutočne moc zapojených organizačných pracovníkov...Pred začiatkom turnaja, som sa bál, ako to organizátori zvládnu za jeden hrací deň, ale pri mojom odchode po 17,00 hod. už ma tieto pochybnosti prešli, cca polovica kategórií už bola ukončená a aj medzi hráčmi vládla spokojnosť a príjemná, uvoľnená atmosféra. Príjemne ma prekvapili nielen poriadatelia, ale aj samotní hráči. Pre viaceré okolnosti / dovolenkový termín, jednotný začiatok všetkých kategórií - teda potreba celodennej účasti, odľahlosť miesta konania, obmedzené možnosti verejnej dopravy... som predpokladal, že účasť nebude nijak mimoriadna, skôr menšia. Ale, hráčov prišlo až 155, čo považujem za absolútny rekord za tých 20 rokov, čo sa týchto akcií zúčastňujem, naviac boli disciplinovaní a poslúchali požiadavky organizátorov. Tento počet účastníkov pochopiteľne ráno trochu usporiadateľov zaskočil, súťažné zápasy začali oproti propozíciám o cca hodinu neskôr, ale v priebehu dňa sa
situácia normalizovala a časový sklz zlikvidoval. Ďalšou dobrou správou je, že do súťaže sa prvý raz aktívne zapojili aj ženy, /6, alebo 7/ pritom viaceré by svojou výkonnosťou by boli veľkou konkurenciou spoluhráčkam aj na turnajoch v Česku. Aké bolo celkové prostredie turnaja, organizátorov a všetko ostatné okolo toho, som sa snažil zachytiť na fotografiách, pozrite si ich. Ale Oravci ako
usporiadatelia a aj ich sponzori si určite zaslúžia poďakovanie a verím, že podobné množstvo spokojných účastníkov budú mať na takomtoturnaji aj o rok.   https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Mutnom_na_Orave_2018._07_28./# 

Ján Kubinda, turnaj v: Hostinné 2018

V sobotu som sa trochu povozil vláčikmi a tak Vám môžem ukázať fotky z mestečka v Podkrkonoší. Už nejdem chváliť, všetko bolo tak ako má byť, predseda domáceho oddielu, ktorý nás v úvode privítal môže byť spokojný. Postupne aj v Česku sa stalo normou odmeňovanie najlepších po turnaji upomienkovými plaketami, takže je mi príjemné fotiť rozžiarených víťazov. Pochopiteľne len tých, čo za mnou prídu, lebo niektorí vždy rýchlo utečú a tak nie všetci sú na fotografiách. V hale bolo 16 stolov, na poschodí 4 v herni, takže pri účasti 205 hráčov nenastal časový sklz. Zo začiatku máte na foto odmeňovanie dlhoročných členov a tých, ktorí dosiahli zisk príslušného množstva turnajových bodov. O týždeň máme na Slovensku turnaj v Poproči, takže aj toto máte odo mňa ako pozvánku. Pozdravuje JK.

K.https://ja910.rajce.idnes.cz/2._6._2018_Veterani_v_Hostinnem#  

Ján Kubinda, turnaj v Trenčín 26.-27.5.2018

Séria úspešných turnajov veteránov pokračovala aj túto sobotu. V Trenčíne, časť Kubrá bolo v sobotu 80 hráčov a v nedeľu 58 /od 65 r. a viac/ čo je nový rekord posledných rokov.
Dobré možnosti spojov, ústretoví organizátori, pekné ceny, vhodná organizácia priebehu, to všetko prispelo k spokojnosti účastníkov. Obetavým organizátorom treba menom zúčastnených veteránov poďakovať. Naviac začíname pozorovať aj postupný príchod našich športových partnerov z Česka, hlavne z Moravy, veď na Považie to majú blízko. Jediným viditeľným nedostatkom bolo iba čiastočné zakrytie okien, keď slnečné svetlo časti hráčom vadilo pri hre. A najbližší program : o týždeň v sobotu sú dva turnaje, východoslovenský v Sabinove a český v Hostinnom. Škoda, že sa prekrývajú, niekde nás bude časť chýbať. V júni máme na Slovensku ešte jeden turnaj a to 9. v Poproči. Potom už
pre niektorých nasleduje Las Vegas - zo Slovenska je prihlásených 36hráčov a hráčok. J. K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/2018_05._26.-_27._veterani_v_Trencine./# 

Turnaj v Ružomberku 12.-13.5.2018 J. Kubinda

V sobotu a nedeľu sme mali vet. turnaj aj na Slovensku, v Ružomberku. Možnosť dobrého vlakového spojenia, už tradične dobrá organizácia, vhodne spravený časový rozpis, tradičné upomienkové plakety od organizátorov pre najlepších, to všetko malo vplyv na výbornú účasť.
Bol aj bufet, fungovala predajňa stolnot. potrieb.122 pretekárov myslím si, je určite u nás najviac už za dlhšie časové obdobie. Pritom termín turnaja v sobotu kolidoval s turnajom v Česku . Ak aj budúce
turnaje budú podobne dobre organizované, určite sa to odrazí aj v dlhodobejšom náraste zúčastnených pretekárov. Takže účastníci boli spokojní, a určite prídu aj v budúcnosti. Pozrite si moje fotky z nedele, ale na webe sú už aj fotografie od Marettu z oboch dní a uvádzam aj stránku Škst Ružomberok, kde nájdete úplne podrobné výsledky, vrátane skupín apavúkov. J. K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/2018_05._12 13._Veterani_Ruzomberok/ https://skvst.rajce.idnes.cz/2018.5.12_Veterani_Ruzomberok/ 

https://www.skst.sk/  

Turnaj 12.5.2018 Praha J. Kubinda

S malým oneskorením Vám posielam fotoreportáž z pražského turnaja. Komentár k tejto akcii je radosť písať, nový rekord v účasti: 301 účastníkov, z toho 67 žien, celkom z piatich štátov Európy. Výborné
podmienky pripravil aj usporiadajúci oddiel. 32 stolov, bufet, predajňa, účasť predstaviteľa mestskej časti Chodov na otvorení a upomienkové plakety pre najlepších. Pre mňa osobne bola pocta aj to,
že som si prvý kráť v živote podal ruku so športovou legendou mojej mladosti - Jaroslavom Staňkom. Jeho prítomnosť na tomto podujatí, bola vzpruhou pre mnohých z nás do ďalšieho obdobia veteránskeho športovania. Máte možnosť si pozrieť aj víťazov všetkých kategórií, tieto výsledky som dostal od funkcionárov ČMKV. Pozdrav všetkým, J. K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/2018_05._12_veterani_v_Prahe./  

" 0 " - ROČNÍK STOLNO TENISOVÉHO TURNAJA VETERÁNOK "ŽIEN " SLOVENSKA

Obetavci z Martina zorganizovali toto úspešné podujatie. Ostáva len dúfať, že to nebola prvá "lastovička", ale pekný začiatočný impulz na dlhodobé veteránske zapájanie aj žien zo Slovenska do stolnotenisových veteránskych súťaží. Ja som bol v sobotu na turnaji vo Vojčiciach, tak to celé len preberám zo stránky Slovenského veteránskeho zväzu.

J. K.

V MARTINE " 0 " - ROČNÍK STOLNO TENISOVÉHO TURNAJA VETERÁNOK "ŽIEN " SLOVENSKA V MARTINE SOBOTU 21.4.2018 NA GYMNÁZIUM J.LETTRICHA SA ZIŠLI VYZNAVAČKY STOLNÉHO TENISU" ŽENY " HRALO SA V JEDNEJ TELOCVIČNI ZA ÚČASTI 18 HRÁČOK Z CELÉHO SLOVENSKA V KATEGÓRIACH : 40 - 49 r.,50 - 59 r.,60 - 69 r,. 70 r. a viac. A V ŠTVORHRE BEZ ROZDIELU KATEGÓRII. USPORIADATEĽMI TOHTO PRVÉHO TURNAJA VETERÁNOK " ŽIEN " NASLOVENSKU BOLI AGILNÉ ODDIELY STOLNÉHO TENISU TJ MEDOKÝŠ MARTIN , MSTK MARTIN A ZA FINANČNEJ
POMOCI MESTA MARTIN. TURNAJ OTVORIL PREDNOSTA OKRESNÉHO ÚRADU A POSLANEC ZA MESTSKÚ ČASŤ ĽADOVEŇ p. MARCEL MAŤOVČIK. ĎALEJ SA K ZÚČASTNENÍM ŽENÁM POSTUPNE PRIHOVORILI ZA SKVST p. VENANC MARETTA NOVÝ PREDSEDA VETRÁNSKEHO HNUTIA, p. JOZEF JAŠKO RIADITEĽ TURNAJA A p.JAROSLAV ŽILLA HLAVNÝ ROZHODCA , KTORÝ ZAHÁJIL TURNAJ . O SÚŤAŽIACE A USPORIADATEĽOV VÝBORNÝM GUĽÁŠOM SA STARALI p. ORIEŠEK a p. PILKA . DÚFAJME , ŽE TAKÝCHTO TURNAJOV BUDE NA SLOVENSKU PRIBÚDAŤ.
NA KONCI TURNAJA USPORIADATELIA VYHODNOTILI PRVÉTRI V KAŽDEJ KATEGÓRII . VÍŤAZKY DOSTALI DIPLOMY, POHÁRE A VECNÉ CENY. TURNAJ CHARAKTERIZOVALI TRI DôLEŽITÉ ČRTY:
VÝBORNÁ PRIPRAVENOSŤ A ORGANIZÁCIA DOMÁCICH USPORIADATEĽOV, POHODA A RODINNÁ ATMOSFÉRA POČAS TURNAJA, VYTVORENIE PRIATEĽSKÝCH VZŤAHOV MEDZI ÚČASTNÍKMI PODUJATIA

Turnaj v Trenčianskej Teplej 14.-15.4.2018, J. Kubinda

V sobotu a nedeľu sa v Trenčianskej Teplej uskutočnil tretí tohoročný turnaj Slovenského klubu veteránov, ktorý usporiadal miestny klub aj ako pripomienku na ich bývalého úspešného hráča P. Gjabela. Hralo sa v dvoch telocvičniach, spolu 8 stolov. V sobotu kat. 40+ a 50+, v nedeľu
všetky od 60. Účasť pekná, 115 hráčov, bufet, pomerne dobre zvládnutá aj vlastná organizácia a priebeh turnaja. Musím pochváliť prítomnosť starostu obce, odovzdávanie upomienkových cien a pohárov pre najlepších. Považujem to za vyjadrenie a konkrétny prejav takej úcty
usporiadateľov voči zápoleniu a hlavne veku prítomných športovcov. Dobre pracovali aj rozhodcovia, zásluhou konkrétneho pridelenia jednotlivých základných skupín na určené stoly, hráči vedeli kde budú hrať a aj poradie zápasov u ich stola. Takže nedochádzalo k situáciám, keď k zápasom vyvolávajú hráčov cez mikrofón od rozhodcovského stolku a tí dopredu vôbec nevedia, u ktorého stolu a kedy budú volaní k zápasu a potom dochádza k zbytočným prestojom a časovému sklzu. Ja som bol na tomto turnaji v nedeľu, takže uvidíte zápolenia len starších, ale organizátori do môjho odchodu mi dali k dispozícii pavúky s poradím najlepších, čiže základnú výsledkovú informáciu tu máte. A najbližšie celoštátne akcie: 21. 4. 2018 turnaj veteránok žien Slovenska v Martine a muži 12.-13. 5. v Ružomberku slovenský a 12. 5. český v Prahe. Webové stránky Slovenského a Českomoravského zväzunájdete /aj viacej fotiek/, ak si do vyhľadávača dáte SSTZ, alebo SKVST.

  J. K.

Turnaj v Bratislave 25.3.2018: Ján Kubinda

Druhý veteránsky turnaj na Slovensku v tomto roku sa uskutočnil dosť netradične - v nedeľu. Turnaj sa konal len jeden deň a pri účasti cez 100 pretekárov to aj pri počte 13 stolov v priestrannej hale znamenalo veľkú organizačnú záťaž. Ale poďme od začiatku. Dobrá vlaková dostupnosť a mesiac od posledného turnaja v Bošanoch, umožnila pomerne peknú účasť, osobne ma prekvapili počty veteránov z tých vzdialenejších oblastí, východného Slovenska, Liptova, Oravy, Turca a Kysúc. Na pretekárov čakalo 13 stolov v priestrannej hale, bufet, predajňa st. tenisových potrieb a u nás na Slovensku už pomaly
bežná pozornosť pre najlepších účastníkov podujatia - krásne, veľké poháre pre prvých troch najlepších vo všetkých kategóriách. Hlavné mesto sa teda pripravilo dobre. Nedostatok - dopredu sa vedelo, že jednodňový turnaj prinesie riziko časového natiahnutia programu a aj keď po celý čas sa na riadení turnaja podieľali cca 4 pracovníci, k časovému sklzu došlo. To potom zapríčinilo v závere predčasný odchod niektorých pretekárov. Myslím si, že v tomto smere by sa do budúcnosti
žiadala nejaká metodická forma pomoci obetavým domácim organizátorom. Ja som odchádzal z haly o 18,00, časť finálových zápasov sa ešte hrala, preto fotky všetkých víťazov neuvidíte. Najbližšie veteránske turnaje sú na Slovensku 14.-15. 4. v Trenčianskej Teplej a 14. 4. v Česku - Haviřov. A teraz sa pozrite, ako to v BA vyzeralo. Viď Menu-FOTO Jano K.

17.3.2018 Turnaj veteránov v Tišnove:

V sobotu 17. 3. 2018 som sa zúčastnil na veteránskom turnaji v  Tišnově, poriadanom ČMKV. Hralo sa v dvoch sálach, 14 a 7 stolov. Účasť skôr menšia, 177 hráčov, z toho 31 žien. Organizácia, bufet, predajňa... všetko fungovalo, oproti slovenským turnajom vidím ako nedostatok, že víťazi nedostali žiadne upomienkové plakety. Medzi víťazmi boli aj hráči zo Slovenska, v tabuľkovom prehľade najlepších sú označení za menom ako SVK. Prítomný bol aj nový predseda SKV, nadviazal s vedením ČMKV prvé kontakty. Moja kat. 70+ sa už pred ofic. otvorením turnaja presunula do školskej telocvične, preto moje fotografie Vám časť oficiálneho zahájenia akcie nepribližujú. Najbližšie už o týždeň, v nedeľu, máme veter. turnaj v Bratislave. Takže dovidenia.  Ján Kubinda

Ján Kubinda: finále VýV vo Vranove

1. septembra, v sobotu sa vo Vranove uskutočnil posledný - finálový turnaj Východoslovenskej organizácie veteránov za rok 2018. Právo štartu v štyroch vekových kategóriách mali vždy ôsmi najlepší, čiže 32, dostavilo sa 31, chýbal jeden pretekár v kat. nad 70 rokov.
Začiatok bol o 9,00, ukončenie spojené s odovzdávaním diplomov a plakiet prebehlo tesne po 15 hod. Vyhodnotenie celkového priebehu týchto turnajov série ročníka 2018 by si zaslúžilo samostatné
zhodnotenie, ja ako v podstate nováčik v účasti si na to netrúfnem. Myslím si ale, že ako celok táto akcia bola až moc úspešná a tých niekoľko hlavných organizátorov si určite zaslúži pochvalu a vďaku od pravidelných účastníkov. Máme dlhodobú veteránsku stolnotenisovú súťaž v rámci celého Slovenska, obdobnú majú kolegovia v Čechách, ale regionálnu dlhodobú súťaž poriadajú len východoslováci a na to môžu byť pyšní. Veď žiadny iný región z bývalej federácie niečo podobné neorganizuje. Preto kolegovia, veteráni, zaželajme našim priateľom na východe hodne elánu aj do organizovania budúcich ročníkov ! A čo nás čaká už o týždeň ? V sobotu je celoslovenský turnaj v Novej Bani a obdobný v Neratoviciach poriadaný Českomoravským klubom. Takže dovidenia pri športe. J. K. Tu si pozrite fotografie z Vranova:

https://ja910.rajce.idnes.cz/Zaverecny_turnaj_2018_vychodoslov._veteranov


Prvý turnaj 17.2.2018 BOŠANY

Tak a máme prvý veter. turnaj na Slovensku v tomto roku za sebou. Bol výnimočný tým, že podľa stanov v jeho úvode bola na dvojročné funkčné obdobie voľba predsedu Slovenského zväzu veteránov. Navrhnutých kandidátov bolo viac, ale niektorí vôbec neprišli, niektorí to odmietli a tak nakoniec prebehla voľba medzi dvomi, doterajším predsedom Alex. Cibulom a jediným novým kandidátom Venancom Marettom, ako stolnotenisovým funkcionárom pôsobiacim doteraz v regióne svojho bydliska na Orave. Hlasovalo sa neobvykle, nohami a väčšina, tipujem tak tri pätiny z prítomných , sa postavila na stranu novo navrhnutého kandidáta. Zomrel kráľ, nech žije kráľ. My členovia mu musíme len popriať hodne chuti a elánu do novej práce. Doterajší predseda na
rozlúčku dostal potlesk a ústne poďakovanie od hráčov za vykonanú dobrovoľnú neplatenú činnosť. Toľko k voľbe. A teraz o vlastnom turnaji. Účasť bola na chrípkové obdobie pomerne dobrá, z lepších hráčov, ktorých poznám mi tu chýbali - Horvát, Páleník, Cvečko... Hala pekne pripravená, organizácia fungovala, na požiadanie organizátorov im hodne dnes vypomáhal aj doterajší predseda p. Cibula, bufet a pre mňa osobne prekvapenie, pre prvých troch krásne veľké upomienkové poháre - také si nepamätám za celú dvadsaťročnú históriu môjho pôsobenia vo veteránskom hnutí. Bolo to zásluhou obecného úradu a jeho starostu Mgr. Branislava Pajdu, ktorí sa osobne zúčastnil záverečného ceremoniálu udeľovania týchto pekných cien aj upomienkových darčekov. Hráči a hlavne víťazi sa rozchádzali spokojní, ja som odišiel skôr, čakal ma večer ešte majstrovský zápas.

J. Kubinda


Ján Kubinda

Nová Baňa

8.9.2018 sa uskutočnil posledný turnaj MS veteránov  v  stolnom tenise, ktorého sa zúčastnilo 54 veteránov. Tohto turnaja som sa z rodinných povinností  nemohol zúčastniť, informácie mám len sprostredkované. Je to najslabšia účasť v ročníku 2018, nie však vinou usporiadateľov, ale nazvem to matematikou hráčov.  Podľa mojich informácií  usporiadateľom patrí  čistá jednička.  Vážim si veteránov, ktorí aj nepriek istej účasti v osmičke zúčastnili sa turnaja a podporili ho: Kasanický, Kováčik, Paríšek, Jakubu, Melko, Vilímek, Buczacki, Škopec, Kocúr, Lašiak, Schwartz, Vaverka, Toth, Stanik, Polák, Pacher, Mikle, Zadubenec, Novák, Tužinský, Jakubík, Kolář, Križka, Michalka, Beničiak, Kučera Andrej. Je to takmer polovica účastníkov turnaja. Dávnejšie som presvedčený, že tento stav účasti  a postupová matematika je dôsledkom zlého a neobjektívneho systému bodovania. Vyviniem maximálne úsilie na úpravu systému bodovania v  ročníku 2019 formou diskusie navrhnutých úprav na našej stránke.  Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska bude 22.12.2018 v Bošanoch a prvý turnaj v ročníku 2019 v Bošanoch 12.1.2019.  Na ostatné termíny kalendára 2019  len čakáme.

Víťazi:                                                                                                                                                                 40+     1. Beničiak Milan   2. Michalka Miro     3. Dibala Jaroslav                                                                   50+     1. Vaverka Peťo    2. Staník Miroslav   3. Košík Peter                                                                           60+     1. Mikle Gabriel    2. Tužinský Ľubo     3. Pacher Dušan                                                                     65+     1. Buczacki Ján     2. Lašiak Milan        3. Schwartz Tibor                                                                   70+     1. Melko František  2. Jakubu Ján        3. Jančo Ján                                                                           75+      Paríšek Berco bol jediný                                                                                                                     80+     1.  Kasanický Branislav  2. Kováčik Július  3. Kysel Ondrej                                                             Tabuľky a pavuky sú vo FOTO !!!!!!!!!

Výsledky a bodovanie kompletne spracoval:   JAKUBŮ Jan

Foto:             https://skvst.rajce.idnes.cz/                  

                                                                                                                  Maretta VenancTúto sobotu a nedeľu som bol prítomný na celoslovenskom turnaji veteránov v Martine. Poriadal ho agilný domáci oddiel Medokýš Martin s hlavným organizátorom Jarom Žillom. Hralo sa v dvoch školských telocvičniach na desiatich stoloch a keďže na tieto turnaje začínajú chodiť aj veteránky-ženy, tak vypomohol aj druhý martinský oddiel, MSTK a dal k dispozícii ženám svoju herňu s troma stolami na zimnom štadióne na Podháji. Turnaje v Martine sú vo veteránskej verejnosti už dlhodobo obľúbené a prejavilo sa to aj v účasti, kde bol prekonaný doterajší miestny domáci rekord, keď za stolami sa vystriedalo celkovo 139 pretekárov /len v sobotu 88, z toho 9 žien/. K organizácii nemám vážnejšie pripomienky, bol bufet, predajňa stolnot. potrieb,najlepší obdržali pekné ceny, koniec súťaží v nedeľu bol do 16,00 hod. Väčšinu výsledkov Vám môžem poskytnúť vo fotoreportáži, do detailu a podrobnejšie si ich nájdete v priebehu niekoľkých dní na stránke SSTZ, kde vľavo hore je odrazka na Slovenský klub veteránov. A program na najbližšie týždne ? O týždeň je záverečný turnaj východoslov.
organizácie/vo Vranove pre 8 najlepších v každej kategórii/ a o dva týždne na Slovensku turnaj v Novej Bani a v Česku v Neratoviciach. Takže dovidenia opäť pri športe. Jano K. Fotoreportáž je 

 https://skvst.rajce.idnes.cz/2018.8.25_Martin/    

https://ja910.rajce.idnes.cz/25.-26._08._2018_Veterani_v_Martine./
Ján Kubinda: Neratovicev 


9. 9. 2018 22:35 (pred 20 hodinami) komu: skrytá kópia: ja Poslednú sobotu sa konali súbežne dva veteránske turnaje, český v Neratoviciach a slovenský v Novej Bani. Takže mnohí zo Slovenska sme sa rozhodovali..., škoda, že sme sa do takejto dilemy dostali. Osobne si myslím, že turnaj v Novej Bani nebol viazaný na voľný termín nejakej mestskej haly a preto tu by bola predsa len ľahšia voľba zmeny termínu, ale keď nevidím do problémov a pohnútok obetavých domácich
usporiadateľov, nechcem súdiť. V Neratoviciach nás zo Slovenska bolo cca 25 a určite by väčšina prišla aj do Novej Bane, keby nebola postavená pred takúto voľbu. To len na úvod, radšej ale Vám zreferujem ako to v Česku prebiehalo. Stredný počet účastníkov - 211, z toho 38
žien. V mojej kat. 70+ nás bolo 32, takže o spoluhráčov som nemal núdzu. Pekná hala, predajňa, bufet, plakety pre najlepších, aj malá pozornosť pre každého z nás od usporiadateľov, osobná účasť starostky na zahájení...pravdou je, že si postupne zvykám toto všetko brať ako
samozrejmosť, ale v skutočnosti za tým stojí dobrovoľná práca množstva ľudí, či už usporiadajúceho oddielu, a aj funkcionárov z radov členov veteránskeho klubu a nie vždy ešte v nedávnej minulosti, či už na Slovensku, ale aj v Čechách to tak všetko hladko a do detailu
"klapalo". Slováci budú mať už len záverečný turnaj niekedy okolo Nového roku a v Česku je ešte obyčajný 6. 10. 2018 v Jaroměři a záverečný bude tradične v novembri v Hluku.