" 0 " - ROČNÍK STOLNO TENISOVÉHO TURNAJA VETERÁNOK "ŽIEN " SLOVENSKA

Obetavci z Martina zorganizovali toto úspešné podujatie. Ostáva len dúfať, že to nebola prvá "lastovička", ale pekný začiatočný impulz na dlhodobé veteránske zapájanie aj žien zo Slovenska do stolnotenisových veteránskych súťaží. Ja som bol v sobotu na turnaji vo Vojčiciach, tak to celé len preberám zo stránky Slovenského veteránskeho zväzu.

J. K.

V MARTINE " 0 " - ROČNÍK STOLNO TENISOVÉHO TURNAJA VETERÁNOK "ŽIEN " SLOVENSKA
V MARTINE SOBOTU 21.4.2018 NA GYMNÁZIUM J.LETTRICHA SA ZIŠLI VYZNAVAČKY STOLNÉHO TENISU" ŽENY " HRALO SA V JEDNEJ TELOCVIČNI ZA ÚČASTI 18 HRÁČOK Z CELÉHO SLOVENSKA V KATEGÓRIACH : 40 - 49 r.,50 - 59 r.,60 - 69 r,. 70 r. a viac. A V ŠTVORHRE BEZ ROZDIELU KATEGÓRII. USPORIADATEĽMI TOHTO PRVÉHO TURNAJA VETERÁNOK " ŽIEN " NASLOVENSKU BOLI AGILNÉ ODDIELY STOLNÉHO TENISU TJ MEDOKÝŠ MARTIN , MSTK MARTIN A ZA FINANČNEJ
POMOCI MESTA MARTIN. TURNAJ OTVORIL PREDNOSTA OKRESNÉHO ÚRADU A POSLANEC ZA MESTSKÚ ČASŤ ĽADOVEŇ p. MARCEL MAŤOVČIK. ĎALEJ SA K ZÚČASTNENÍM ŽENÁM POSTUPNE PRIHOVORILI ZA SKVST p. VENANC MARETTA NOVÝ PREDSEDA VETRÁNSKEHO HNUTIA, p. JOZEF JAŠKO RIADITEĽ TURNAJA A p.JAROSLAV ŽILLA HLAVNÝ ROZHODCA , KTORÝ ZAHÁJIL TURNAJ . O SÚŤAŽIACE A USPORIADATEĽOV VÝBORNÝM GUĽÁŠOM SA STARALI p. ORIEŠEK a p. PILKA . DÚFAJME , ŽE TAKÝCHTO TURNAJOV BUDE NA SLOVENSKU PRIBÚDAŤ.
NA KONCI TURNAJA USPORIADATELIA VYHODNOTILI PRVÉTRI V KAŽDEJ KATEGÓRII . VÍŤAZKY DOSTALI DIPLOMY, POHÁRE A VECNÉ CENY. TURNAJ CHARAKTERIZOVALI TRI DôLEŽITÉ ČRTY:
VÝBORNÁ PRIPRAVENOSŤ A ORGANIZÁCIA DOMÁCICH USPORIADATEĽOV, POHODA A RODINNÁ ATMOSFÉRA POČAS TURNAJA, VYTVORENIE PRIATEĽSKÝCH VZŤAHOV MEDZI ÚČASTNÍKMI PODUJATIA

Turnaj v Trenčianskej Teplej 14.-15.4.2018, J. Kubinda

V sobotu a nedeľu sa v Trenčianskej Teplej uskutočnil tretí tohoročný
turnaj Slovenského klubu veteránov, ktorý usporiadal miestny klub aj
ako pripomienku na ich bývalého úspešného hráča P. Gjabela. Hralo sa v
dvoch telocvičniach, spolu 8 stolov. V sobotu kat. 40+ a 50+, v nedeľu
všetky od 60. Účasť pekná, 115 hráčov, bufet, pomerne dobre zvládnutá
aj vlastná organizácia a priebeh turnaja. Musím pochváliť prítomnosť
starostu obce, odovzdávanie upomienkových cien a pohárov pre
najlepších. Považujem to za vyjadrenie a konkrétny prejav takej úcty
usporiadateľov voči zápoleniu a hlavne veku prítomných športovcov.
Dobre pracovali aj rozhodcovia, zásluhou konkrétneho pridelenia
jednotlivých základných skupín na určené stoly, hráči vedeli kde budú
hrať a aj poradie zápasov u ich stola. Takže nedochádzalo k situáciám,
keď k zápasom vyvolávajú hráčov cez mikrofón od rozhodcovského stolku
a tí dopredu vôbec nevedia, u ktorého stolu a kedy budú volaní k
zápasu a potom dochádza k zbytočným prestojom a časovému sklzu. Ja som
bol na tomto turnaji v nedeľu, takže uvidíte zápolenia len starších,
ale organizátori do môjho odchodu mi dali k dispozícii pavúky s
poradím najlepších, čiže základnú výsledkovú informáciu tu máte. A
najbližšie celoštátne akcie: 21. 4. 2018 turnaj veteránok žien
Slovenska v Martine a muži 12.-13. 5. v Ružomberku slovenský a 12. 5.
český v Prahe. Webové stránky Slovenského a Českomoravského zväzu
nájdete /aj viacej fotiek/, ak si do vyhľadávača dáte SSTZ, alebo

  J. K.

Turnaj v Bratislave 25.3.2018: Ján Kubinda

Druhý veteránsky turnaj na Slovensku v tomto roku sa uskutočnil dosť netradične - v nedeľu. Turnaj sa konal len jeden deň a pri účasti cez 100 pretekárov to aj pri počte 13 stolov v priestrannej hale znamenalo veľkú organizačnú záťaž. Ale poďme od začiatku. Dobrá vlaková dostupnosť a mesiac od posledného turnaja v Bošanoch, umožnila pomerne peknú účasť, osobne ma prekvapili počty veteránov z tých vzdialenejších oblastí, východného Slovenska, Liptova, Oravy, Turca a Kysúc. Na pretekárov čakalo 13 stolov v priestrannej hale, bufet, predajňa st. tenisových potrieb a u nás na Slovensku už pomaly
bežná pozornosť pre najlepších účastníkov podujatia - krásne, veľké poháre pre prvých troch najlepších vo všetkých kategóriách. Hlavné mesto sa teda pripravilo dobre. Nedostatok - dopredu sa vedelo, že jednodňový turnaj prinesie riziko časového natiahnutia programu a aj keď po celý čas sa na riadení turnaja podieľali cca 4 pracovníci, k časovému sklzu došlo. To potom zapríčinilo v závere predčasný odchod niektorých pretekárov. Myslím si, že v tomto smere by sa do budúcnosti
žiadala nejaká metodická forma pomoci obetavým domácim organizátorom. Ja som odchádzal z haly o 18,00, časť finálových zápasov sa ešte hrala, preto fotky všetkých víťazov neuvidíte. Najbližšie veteránske turnaje sú na Slovensku 14.-15. 4. v Trenčianskej Teplej a 14. 4. v Česku - Haviřov. A teraz sa pozrite, ako to v BA vyzeralo. Viď Menu-FOTO Jano K.

17.3.2018 Turnaj veteránov v Tišnove:

V sobotu 17. 3. 2018 som sa zúčastnil na veteránskom turnaji v  Tišnově, poriadanom ČMKV. Hralo sa v dvoch sálach, 14 a 7 stolov. Účasť skôr menšia, 177 hráčov, z toho 31 žien. Organizácia, bufet, predajňa... všetko fungovalo, oproti slovenským turnajom vidím ako nedostatok, že víťazi nedostali žiadne upomienkové plakety. Medzi víťazmi boli aj hráči zo Slovenska, v tabuľkovom prehľade najlepších
sú označení za menom ako SVK. Prítomný bol aj nový predseda SKV, nadviazal s vedením ČMKV prvé kontakty. Moja kat. 70+ sa už pred ofic. otvorením turnaja presunula do školskej telocvične, preto moje fotografie Vám časť oficiálneho zahájenia akcie nepribližujú. Najbližšie už o týždeň, v nedeľu, máme veter. turnaj v Bratislave. Takže dovidenia.  Ján Kubinda

Všetky fotografie vo FOTO

Prvý turnaj 17.2.2018 BOŠANY

Tak a máme prvý veter. turnaj na Slovensku v tomto roku za sebou. Bol výnimočný tým, že podľa stanov v jeho úvode bola na dvojročné funkčné obdobie voľba predsedu Slovenského zväzu veteránov. Navrhnutých kandidátov bolo viac, ale niektorí vôbec neprišli, niektorí to odmietli a tak nakoniec prebehla voľba medzi dvomi, doterajším predsedom Alex. Cibulom a jediným novým kandidátom Venancom Marettom, ako stolnotenisovým funkcionárom pôsobiacim doteraz v regióne svojho bydliska na Orave. Hlasovalo sa neobvykle, nohami a väčšina, tipujem tak tri pätiny z prítomných , sa postavila na stranu novo navrhnutého kandidáta. Zomrel kráľ, nech žije kráľ. My členovia mu musíme len popriať hodne chuti a elánu do novej práce. Doterajší predseda na
rozlúčku dostal potlesk a ústne poďakovanie od hráčov za vykonanú dobrovoľnú neplatenú činnosť.
Toľko k voľbe. A teraz o vlastnom turnaji. Účasť bola na chrípkové obdobie pomerne dobrá, z lepších hráčov, ktorých poznám mi tu chýbali - Horvát, Páleník, Cvečko... Hala pekne pripravená, organizácia
fungovala, na požiadanie organizátorov im hodne dnes vypomáhal aj doterajší predseda p. Cibula, bufet a pre mňa osobne prekvapenie, pre prvých troch krásne veľké upomienkové poháre - také si nepamätám za celú dvadsaťročnú históriu môjho pôsobenia vo veteránskom hnutí. Bolo
to zásluhou obecného úradu a jeho starostu Mgr. Branislava Pajdu, ktorí sa osobne zúčastnil záverečného ceremoniálu udeľovania týchto pekných cien aj upomienkových darčekov. Hráči a hlavne víťazi sa rozchádzali spokojní, ja som odišiel skôr, čakal ma večer ešte majstrovský zápas.

J. Kubinda