Výsledky z Michaloviec (sumár) je pod textom, pavuky a tabuľky tu:   https://ja910.rajce.idnes.cz/Michalovce_-_veterani_2022/

     Majstrovstvá sveta veteránov v stolnom tenise 2023 sa uskutočnia 15. - 21. januára v sultanáte Omán, krajine úchvatných prírodných krás.

 

Ján Kubinda

      11. júna 2022 sa v športovom areáli slováckeho mestečka Hluk uskutočnilo v poradí už 19. medzištátne stretnutie stolnotenisových veteránov Česka a Slovenska. Tento rok bolo toto vzájomne stretnutie pomerne vyrovnané, aj keď v konečnom zúčtovaní nakoniec vyhrali naši súperi, ale aj priatelia z Čiech, v pomere 5:4. Hralo sa v siedmich vekových kategóriách mužov a dvoch žien, vždy štyria hráči každý s každým, teda 16 zápasov a naviac jedna štvorhra. Každé družstvo v svojej kategórii odohralo 17 zápasov. Ženy Slovenska hrali nerozhodne 1:1 a muži prehrali v pomere 3:4. Stretnutie sa hralo v príjemnej atmosfére a spokojnosť zúčastnených bola aj so spoločenskou stránkou, či už to bolo slávnostné záverečné vyhodnotenie, alebo priateľské spoločné večerné posedenie so zaujímavým programom v priestoroch vinárstva v blízkom Uherskom Hradišti. Predsedovia ČMKV a SKVST Jiří Jurena a Milan Zadubenec sa na záver podujatia zhodli, že takéto vzájomného športové súťaženie prináša ďalšie utužovanie priateľstva medzi športovcami oboch našich národov a aj samotní hráči, aktéri podujatia sa už teraz tešia na vzájomné stretnutie v budúcom roku, ktoré sa uskutoční na Slovensku.Tu si môžete pozrieť obrázky z tohto podujatia, ich podstatnú časť nafotila Sidónia Jašková:  https://ja910.rajce.idnes.cz/CR_-_SVK_Hluk_2022/

Medzištátny zápas veteránov Cz vs Sk

Ján Kubinda, Neratovice

V sobotu 4. 6. 2022 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj veteránov ČMKV v Neratoviciach. Toto 16,5 tisícové mestečko vo mne zanechalo dobrý dojem svojou modernou výstavbou a aj čistotou verejných priestranstiev. Organizácia, hala, a aj veci okolo, ako bufet, predajňa stoln. potrieb, ocenenie víťazov, všetko fungovalo bezchybne, nechýbalo ani pozdravenie pretekárov od pána starostu. Zahájenie bolo o deviatej, ja som odchádzal na vlak pred 16-tou hodinou, takže z tohoto časového rozpätia máte možnosť vidieť aj moje snímky, resp. známe výsledky. Mnohí účastníci tohto podujatia sa už tešia na najbližšiu sobotu, keď sa odohrá tradičný medzištátny zápas veteránov ČR - SR v Hluku. J. K. Tu nájdete fotoreportáž:  https://ja910.rajce.idnes.cz/Stolnot._veterani_-_Neratovice_2022./

Ján Kubinda

      28. a 29 máj v Trenčíne bol v znamení prebiehajúceho turnaja stolnotenisových veteránov. Ja som tam bol v nedeľu a z tohto dňa máte možnosť vidieť zábery z fotoreportáže tohto podujatia. Hralo sa v školskej telocvični, na 9-tich stoloch a bola aj dobrá účasť - 132 súťažiacich. Prehľadné výsledky si môžete pozrieť na pavúkoch jednotlivých kategórií. Víťazi na foto sú len z nedele, niektorí mi aj sľúbili, že obrázky zo soboty mi pošlú, ale zatiaľ ich nemám. Účasť, organizácia a aj hracie podmienky boli dobré, najlepší obdržali odmeny, mesto na Považí má aj vhodnú polohu z hľadiska verejnej dopravy, takže Trenčín sa postupne tiež stáva obľúbeným miestom každoročného stretnutia stolnotenisových veteránov. J. K.

Súťažný poriadok (SP) Východoslovenského klubu veteránov v stolnom tenise /VsKVST/ 2022                 

Celkové výsledky za 4 turnaje SKVST spracoval Ľ. Tužinský

Ján Kubinda     V sobotu 21. mája sa v športovej hale v Giraltovciach uskutočnil už štvrtý tohtoročný turnaj stolnotenisových veteránov, ktorý v týchto priestoroch organizačne pripravil klub z blízkej obce JMC Lužany pri Topli /260 obyv./. Hlavní usporiadatelia Ing. Miroslav Sabol a Ing. Miroslav Cigán v spolupráci so skúseným hlavným rozhodcom Erikom Hajdukom zabezpečili hladký priebeh celého turnaja, vrátane pekných pohárov pre prvých troch vo všetkých vekových kategóriách. Turnaj skončil tesne pred 18. hodinou, takže všetci pretekári stihli aj spoje verejnej dopravy domov. Potvrdilo sa, že aj východnému Slovensku sa musí každoročne prideľovať organizovanie celoslovenského turnaja, pretože dokáže vytvoriť nielen vhodne podmienky z hľadiska hracieho priestoru, ale má aj zásobáreň skúsených organizátorov a rozhodcov. Teda veteráni, už o pár dní, 28. a 29. mája máme turnaj v Trenčíne a tí čo radi cestujú ,majú možnosť ísť 4. júna na turnaj ČMKV do Neratovíc. J. K.

Tu máte fotografie z Giraltoviec, niekoľkými prispel aj Erik Hajduk:                                                                   https://ja910.rajce.idnes.cz/Stolnot._veterani_v_Giraltovciach_2022./         

A tu je súhrn výsledkov turnaja spracovaný E. Hajdukom: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/celoslovensky-turnaj-veteranov-sr-4-kolo

 

Nové info na stránke SSTZ, tu sú aj veteráni:   https://turnaje.sstz.sk/   

Ak má ešte niekto záujem o medzinárodný turnaj veteránov v Tureckom Antalya, treba sa informovať u p. Zadubenca 0903 919 999, alebo p. Dudášika 0905 320 124

Ján Kubinda

      14. mája poriadal ČMKV svoj ďalší turnaj v roku 2022 v Holiciach. Domáci oddiel vytvoril v priestrannej hale dobré hracie podmienky a pekná účasť 184 pretekárov, podľa môjho názoru už možno dala konečnú bodku za ťažkosťami spojenými s kovidovým obdobím. Tu máte možnosť pozrieť sa na účastníkov turnaja a jeho priebeh tak ako som to videl ja, od zahájenia ráno 9,00 až do môjho odchodu o 16,00. Kompletné výsledky budú priložené na webovú stránku ČMKV v priebehu niekoľkých dní. Pozdravuje J. K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/                                                                                                                          www.cmkv.cz/                                                                         


Ján Kubinda


      V Ružomberku, meste na hornom Považí sa cez víkend uskutočnil dvojdňový turnaj stolnotenisových veteránov. Bol výbornne pripravený a jeho hlavný organizátor Marian Bystričan, prekvapil účastníkov viacerými novinkami, ktoré účinne prispeli k spokojnosti a hladkému priebehu celého podujatia. Z môjho pohľadu to bolo hlavne rýchle počítačové spracovanie nielen výsledkov, ale aj fotodokumentácie víťazov, vrátane kompletných hracích pavúkov. Druhou podstatnou novinkou bol presun časti pretekárov /3 kategórie/ do ďalšej herne /so 6. stolmi/ v meste . Čo umožnilo dodržať napriek pomerne veľkej účasti /120/ pretekárov plánovaný časový harmonogram. Pretekári mali k dispozícii bufet, predajňu stoln. potrieb, ako odmenu pre víťazov poháre, dokonca ženy ku dňu matiek kvety. Boli aj nečakané výsledky, ale to už je korenie nášho športu. Podrobne všetky môžete vidieť okrem foto od Jaškovej a mňa na vzorne vedenej webovej stránke domáceho oddielu. Takže dovidenia o dva týždne v Giraltovciach ! J. K.

A tu máte stránku klubu ŠKST Ružomberok s výsledkami a fotografiami víťazov:   

     Kompletné výsledky z turnaja SKVST 7. a 8.5.2022 na stránke:  Športový klub stolného tenisu Ružomberok: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/celoslovensky-bodovaci-turnaj-veteranov-pre-rok-2022

Potvrdený turnaj v Harkány: od 5.-7. z augusta 2022. Viac informácií v priložených súboroch.

Ján Kubinda


     Druhý tohtoročný celoslovenský turnaj stolnotenisových veteránov sa konal túto sobotu a nedeľu v Trenčianskej Teplej /4200 obyv./, obci známej svojou fabrikou na výrobu cukru. Keďže od prvého turnaja v Bošanoch bola dlhá prestávka, až dva mesiace, medzi tým nastalo kovidové uvoľnenie a obec má dobrú dopravnú prístupnosť, počet účastníkov prekonal pôvodné očakávania.   

     Organizáciu súťaží pre 109 mužov a 16 žien ale domáci usporiadatelia zvládli k plnej spokojnosti a vážnosť jej dodala svojou účasťou na zahájení aj miestna pani starostka. Posledné pekné ceny pre troch najlepších v každej z 9-tich kategórií si víťazi preberali v nedeľu podvečer o 18,00 hod. Takže pochvala domácim usporiadateľom a verme, že aj na ďalších turnajoch sa my veteráni stretneme s podobnou organizáciou. Celoslovenské turnaje v máji sa už ozaj rozbehli: 7. - 8. Ružomberok, 21. Giraltovce, 28. - 29. Trenčín.   

     Zdôrazňujem nutnosť povinného prihlasovania na turnaje predom. Prítomní boli upozornení, že bez prihlášky či už cez web, alebo telefonicky, nebudú napriek osobnej prítomnosti pripustení do súťaže. Teda doporučujem dôkladne študovať propozície každého turnaja!!!

     Tu si pozrite, ako to vyzeralo na turnaji v Trenč. Teplej a máte k dispozícii aj výsledky:  https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Trenc._Teplej_2022./

Turnaj  v Maďarskom Szigetcsépe 9.-10.4.2022

     Som rád, že po vyše mesačnej pauze Vám môžem preposlať mail od Sidky Jaškovej, ktorá spoločne s Janom Dudášikom sa postarala o pekné zábery z tohoto, pre Slovákov úspešného veteránskeho turnaja v Maďarsku. Verím, že obdobne fotograficky pokryje aj budúci turnaj ČMKV v Hostinnom, pretože ja v tom období budem obdivovať slniečko na Mallorke. Jano K.

Tu nájdete fotoreportáž:   https://ja1012.rajce.idnes.cz/Turnaj_Szigetcsep_9.-10.4.2022/

     Turnaj sa uskutočnil v Maďarskom Szigetcsépe 9.-10.4.2022. Hralo sa v miestnej Základnej škole na 12 stoloch. Zúčastnilo sa ho 154 hráčov, z čoho bolo 15 žien. Prvý deň súťažilo 8 hráčov zo Slovenska a druhý deň 9 hráčov, z čoho boli 4 ženy.
      Najúspešnejším hráčom turnaja bol Jozef Jaško, ktorý vyhral súťaž jednotlivcov v kategórii 80+ a taktiež štvorhru s maďarským spoluhráčom Lászlóm Schwarom. Úspešní boli aj ďalší Slováci, ktorí sa umiestnili nasledovne:
Jednotlivci: 2. miesto obsadila - Janka Gillányiová
                    3. miesto obsadili - Holoda Július, Dudášik Ján, Mikle
                        GabrielŠtvorhry: 2. miesto obsadili - Holoda Július - Miklovič Jozef
                    3. miesto obsadili - Dudášik Ján - Mikle Gabriel Zadubenec Milan - Gallus Peter
                        Begala Marián - Tibor CsajbókFoto: Dudášik Ján, Jašková Sidónia

ČMKV - Havířov 2022  

Ján Kubinda

19. 2. 2022 Havířov privítal stolnotenisových veteránov na prvom tohoročnom turnaji ČMKV. Slušnú účasť štartujúcich čakala pekná priestranná hala, bufet, predajňa stolnot. potrieb, dobré soc. zázemie... Naviac organizátori poťešili prvých troch v každej kategórii medailou. Nedostal som sa skoro k žiadnym výsledkom, takže čísla o počtoch štartujúcich a víťazoch jednotl. kategórií mi v tejto reportáži v podstate chýbajú, ale celkovo dobrú organizáciu, priebeh hlavne dopoludňajších súťaží a výbornú náladu štartujúcich máte možnosť vidieť na priloženej fotodokumentácii. Najbližší turnaj SKVST máme už túto sobotu v Bošanoch, takže sa opäť máme na čo tešiť.

Pozdravuje J. K. Stránka na ktorej nájdete propozície je https://skvst.webnode.sk/

Fotografie z tohto turnaja: https://ja910.rajce.idnes.cz/Stolnotenisovi_veterani_v_Havirove_2022./

Mnohí z nás majú aj kvalifikáciu rozhodcov, zaujal ma tento televízny rozhovor : https://www.mtr.sk/videoarchi/2022-01-10_TEMA_Elitny_rozhodca/

Pozor zmena v kalendári Veteráni východ: ruší sa Poproč 20. - 21.8.2022. Nový usporiadateľ: 20.8.2022 sobota KEŽMAROK

Foto z oslavy nášho spravodajcu:     https://skvst.rajce.idnes.cz/Janko_KUBINDA_77rocny/

Vyhodnotenie členov SKVST za ročník 2021

Vyhodnotenie 

úspešnosti hráčov za rok 2021. Za 1. Miesto 3body, za 2. 2body, za 3. 1bod. Pri rovnosti bodov je vyššie staršia kategória a v rovnakej kategórii majú lepšie poradie starší. 

Výkonný výbor SKVST na svojom online zasadaní dňa 12.01.2022 stanovil výšku príspevkov v súťažnom ročníku 2022 takto: 

1. Členský príspevok: - pre slovenských a českých hráčov 10 € - pre ostatných zahraničných hráčov 13 €
2. Štartovné: - pre členov 4 € - pre nečlenov 7 €
Členské je potrebné uhradiť do tretieho turnaja v súťažnom roku:
1. Na účet: IBAN: SK71 0900 0000 0051 5755 3036 Do poznámky uviesť meno, priezvisko a kategóriu.
2. V hotovosti členovi výkonného výboru SKVST


"Hráči s neuhradeným členským príspevkom do stanoveného termínu nebudú ani v prípade celkového umiestnenia na 1.- 8. mieste po odohraní jednotlivých turnajov v príslušnom roku nominovaní na záverečný turnaj, nakoľko záverečný turnaj je považovaný za turnaj o Majstra Slovenska SKVST v príslušných vekových kategóriách, teda sa týka registrovaných členov SKVST s uhradeným členským príspevkom."

Vyhodnotenie za rok 2021 

V súlade s hracím poriadkom pre súťaže veteránov na rok 2021 vo vyhodnotení sú iba členovia SKVST,  to znamená, ktorí mali zaplatené členské príspevky.


6. Memoriál Lászlá Foldyho.

Dňa 18.12.2021 uskutočnil Budapeštiansky stolnotenisový zväz 6. Memoriál Lászlá Foldyho. Zúčastnilo sa ho 112 veteránov a aj 6 veteránov stolného tenisu zo Slovenska. Umiestnenie slovákov bolo nasledovné: Štvorhry: Ján Dudášik - Gulyás István kateg. 60+ I. miesto Marián Begala - Kállai Norbert kateg. 40+ II. miesto Jozef Jaško - Kepes László kateg. 70+ III.miesto. Dvojhry: Jozef Jaško kateg. 80+ I. miesto Marián Begala katef. 50+ II. miesto

Foto: Ján Dudášik, Sidónia Jašková


     Kluby, ktoré majú požiadavku o usporiadanie turnajov roku 2022 s prihliadnutím na termíny turnajov v Čechách, medzištátne stretnutie Česko - Slovensko a ME v Rimini dúfajúc že, kovidová situácia bude v roku 2022 priaznivá a umožní zahájiť sezónu 2022. Požiadavky prosíme zasielať na Ing. Tužinského, predsedu ŠTK, lumirtuz@gmail.com, 0908 162 502

19.02.2022 Havířov, 19.03.2022 Tišnov , 23.04.2022 Hostinné, 14.05.2022 Holice, 04.06.2022 Neratovice,               03.09.2022 Praha, Október 2022* Jaroměř,  November 2022* Turnaj Mistrů - Hluk

11.6.2022 19. mezištátne stretnutie Česko - Slovensko vo Valticiach

25.6. až 2.7. 2022  14. majistrovstvá Evropy v Rimini

Aktualizujeme Zoznam prihlásených na záverečný turnaj SKVST 30.12.2021 v Bošanoch. Možnosť prihlásiť sa je do 28.12.2021. Usporiadatelia a VV SKVST pripravujú záverečný turnaj na základe uvoľňovania športových podujatí za určitých podmienok (režim OTP...).

18.12.2021 sa uskutoční veteránsky turnaj v Budapešti (v režime OTP - test musí byť PCR - do 72 hod.), na ktorý sa
dá ešte prihlásiť do stredy 15.12.2021 do 24:00 h (informácie a pomoc pri prihlásení poskytne podpredseda SKVST Ján Dudášik) .    

                                                                            VV SKVST

 Záverečný turnaj - upresnenie

    VV SKVST upresňuje a dopĺňa podmienky usporiadanie Záverečného turnaja SKVST pre ročník 2021: Ženy budú hrať dve samostatné kategórie: 40 - 54 a 55 a vyššie. V prípade, ak v niektorej z dvoch kategórií bude menej ako štyri hráčky, bude vytvorená len jedna spoločná kategória. Aj v prípade mužských kategórií bude platiť, že v prípade účasti menej ako štyroch hráčov v kategórii, bude táto zlúčená s najbližšou mladšou kategóriou.

Termín uzávierky prihlášok 28.12.2021 do 24:00 h.

Po tomto termíne budú namiesto neprihlásených s poradím 1. - 8. po základnej časti doplnení náhradníci do celkového počtu 8 hráčov v kategórii. Dňa 29.12.2021 bude na stránke zverejnený konečný zoznam prihlásených ! Prosíme veteránov, aby oboznámili spoluhráčov, ktorí nemajú prístup na internet, aby ich informovali o Záverečnom turnaji majstrovstiev SKVST 2021.

Uverejňujeme aj Zoznam oprávnených štartovať na záverečnom turnaji. VV SKVST 

   Záverečný turnaj veteránov, Bošany 2021

     Vážení stolnotenisoví veteráni, VV SKVST rozhodol o usporiadaní záverečného turnaja pre rok 2021 v prípade a za podmienok, ako to vyhlásené regulačné opatrenia (Covid automat) pre dotknutý týždeň umožnia. Čiže definitívne bude možné uskutočnenie turnaja potvrdiť po tom, čo budú zverejnené opatrenia pre 52 týždeň tohto roku, čo predpokladáme pred Vianočnými sviatkami.

Naplánovaný termín: 30.12.2021 (štvrtok) o 09:00 h.            Usporiadateľ: ŠKST Bošany   Miesto: Športová hala Bošany

    Turnaja sa v každej vekovej kategórii môžu zúčastniť hráči, ktorí sa po základnej časti (5 odohratých turnajov) umiestnili na 1. - 8. mieste. Tabuľku (Bodovanie 1-5) nájdete na tejto web-stránke. V prípade prekážok / nezáujmu o účasť medzi umiestnenými na 1. - 8. mieste, môže byť počet (celkom 8 v kategórii) doplnený náhradníkmi, ktorí sa po základnej časti umiestnili na 9. - 12. mieste.

     U žien pri záujme hráčok o záverečný turnaj, budú rozdelené do dvoch skupín. Do 54 rokov včítane a od 55 rokov vyššie, Akcepujeme aj hráčky, ktoré sa zúčastnili turnajov v príslušnom roku, kde sa hrali len mužské kategórie.

     Žiadame všetkých umiestnených (1. - 12.), aby do 15.12.2021 nahlásili svoj záujem o účasť na záverečnom turnaji mailom na adresu: dudasik.jan@gmail.com, alebo sms na tel.č.: 0905 320 124. Podmienkou účasti je zaplatené členské v SKVST najneskôr ku dňu: 15.12.2021.

     V prípade, ak záverečný turnaj, v ktorom sa hrá o titul majstra Slovenska v stolnom tenise veteránov, nebude možné uskutočniť, budú vyhlásení víťazi v jednotlivých vekových kategóriách pre rok 2021. Ich mená oficiálne zverejníme na našej web - stránke.

                                                                   VV SKVST 22.11.2021

Ján Kubinda

  Túto sobotu sa členovia ČMKV dočkali svojho záverečného turnaja za rok 2021. Išlo o Turnaj majstrov, preto sa hralo tak ako po iné roky v osemčlenných skupinách systémom každý s každým. Večer na spoločenskom posedení vyhlasovali víťazov a odovzdávali ocenenia nielen najlepším na tomto turnaji, ale aj najlepším za všetkých 6 turnajov, ktoré sa konali v tomto roku. Nechýbali ani ďalšie ocenenia pre najstaršieho hráča a hráčku, pre prvých troch s najväčším počtom víťazstiev na turnajoch, najlepšieho zahraničného hráča...Podmienky, ktoré domáci pripravili pre hráčov boli ako každoročne vynikajúce. Priestranná hala, 24 stolov, vhodné ubytovanie priamo v športovom areáli, to všetko už tradične podporuje kladný vzťah veteránov stolného tenisu k tomuto mestu. Organizátorom z Hluku na čele s Karlom Bojkom patrí za vynaložené úsilie od účastníkov akcie zaslúžená pochvala. Sobotné dianie v hale a večerné v zasadačke som priebežne po celý deň fotil, takže tu máte možnosť pozrieť sa na stolnotenisových aktérov. 

     Myslím, že to bude zaujímavé hlavne pre tých členov ČMKV, ktorí z akýchkoľvek dôvodov na tomto úspešnom podujatí chýbali. J. K.

https://ja910.rajce.idnes.cz/Turnaj_majstrov_-_Hluk_2021./

Pozastavenie súťaží riadených SKVST

Vážení veteráni,

     vzhľadom na právne normy Slovenskej republiky upravujúce postup proti šíreniu
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19, niekoľko mesiacov pretrvávajúci zlý
stav a v tejto súvislosti neistý vývoj situácie v budúcom období a zmien v covidovom
semafore VV SKVST na svojom zasadnutí rozhodol o pozastavení súťaží
riadených SKVST až do odvolania.Schválené poťahy od 4.11.2021 v rôznych farbách

ITTF aktualizovala schválené poťahy od 4.11.2021. Poťahy už sú povolené a vyrábané aj v iných farbách, nie len v červenej a čiernej.     

Ján Kubinda:

Stonotenisový rozhodca Marián Bystričanv  na paralympiáde Tokio.

     Tak trochu v tieni Letnej  Tokiu prebehli aj hry Paralympiády. V slovenskej výprave bolo z 27. športovcov 5 stolných tenistov a len z dvoch celkovo delegovaných rozhodcov zo Slovenska aj jeden na stolný tenis a to Marian Bystričan z Ružomberka. Stolní tenisti sa vrátili naspäť začiatkom septembra , získali celkom tri medaile, jednu striebornú a dve bronzové. Keďže Mariana Bystričana poznám ako stolnotenisového veterána, známeho funkcionára a v televízii som ho videl rozhodovať aj finálový zápas v priamom prenose z Tokia, požiadal som ho, či by nebol ochotný o svoje zážitky súvisiace s paralypiádou podeliť sa aj s kolektívom aktívne hrajúcich stolnotenisových veteránov na Slovensku a v Čechách. Ochotne vyhovel a tak teraz máte možnosť pozrieť na časť diania v Tokiu a aj zaujímavosti okolo súťaží st. tenisu, ale tentoraz z pohľadu rozhodcu. Na poslednom obrázku je s našou zlatou medailistkou /Zuzana Rehák Štefečeková/ a jej medailou. Verím, že jeho zaujímavé fotografie Vás dokážu zaujať.. J. K.
https://ja910.rajce.idnes.cz/Paralympiada_TOKIO_2021./    

Ján Kubinda

     153 pretekárov, z toho 28 žien prišlo do Jaroměře na 5. tohoročný turnaj stolnotenisových veteránov, ktorý sa konal v sobotu 9. októbra. Myslím, že všetci boli spokojní, či už s prostredím priestrannej haly s 18. stolmi, bufetom, predajom stolnot. potrieb, ale hlavne s prístupom domácich organizátorov, ktorí prekvapili účastníkov množstvom pripravených cien a suvenírov. Všetky súťaže boli ukončené do 19,30 hod. Zahájenie turnaja bolo o cca 8,45, ja som odchádzal z haly na prehliadku blízkej pevnosti Jozefov už o druhej poobede. 

     Všetky fotografie /až na kat. M 65+, ktoré mi dodatočne poskytla Ing. Jašková/ sú z tohto časového úseku. Naviac v provizornej tabuľke máte možnosť už vidieť aj mená víťazov všetkých ženských a mužských kategórií. Takže pozerajte a spoločne sa tešme na novembrové stretnutie v Hluku. 

Foto: https://ja910.rajce.idnes.cz/Stolnotenisovi_veterani_-_Jaromer_2021./ 

Ján Kubinda

      Sk Keraming Trenčín úspešne usporiadal v sobotu a nedeľu zatiaľ posledný celoslovenský turnaj stolnotenisových veteránov. Za odvahu prejavenú v tomto kovidovom období a naviac ochotu ho poriadať miesto pôvodne plánovaného a potom odrieknutého turnaja v Bratislave, si funkcionári domáceho klubu určite zaslúžia uznanie. Nám hráčom ostáva len dúfať, že to nebol posledný tohoročný turnaj a budeme ešte mať možnosť aspoň zabojovať v poslednom záverečnom turnaji. Hralo sa v školskej telocvični na 8. stoloch, v sobotu mladšie kategórie do 64 rokov a v nedeľu - predpoludním hrala kat. mužov 60 - 64 r. a ženy. Poobede všetky kat. mužov nad 70 r. Čosi z toho, čo sa v nedeľňom popoludní dialo v telocvični, máte možnosť aj s výsledkami vidieť na mojich fotografiách. Výsledky zo soboty som našiel už aj na webe, víťazi jednotlivých kategórií 40+ Kučera,50+ Vaverka a 60+ Páleník patria dlhodobo k slovenskej veteránskej špičke. V prehľade mi chýbajú len výsledky 65+, nejako som sa k nim nedostal. Pozdr. J. K. 

https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_-_Trencin_2021/  

Foto: Gieci Lukáš: https://skvst.rajce.idnes.cz/Foto_Trencin_Gieci_Lukas/     

Bodovanie turnajov 1-5 spracoval Ing. Ľ. Tužinský

Turnaj v Bošanoch.

Ján Kubinda

      Už tradičné privítanie starostom obce s vyše 4.000 obyvateľmi Mgr. Branislavom Pajdom sa v sobotu dostalo viac ako 80-tim stolnotenisovým veteránom a veteránkam na celoslovenskom turnaji v Bošanoch. Pekná hala, dobrá organizácia a aj príspevok obce na odmeny pre najlepších, boli zárukou hladkého priebehu a aj spokojnosti zúčastnených pri jeho ukončení a vyhlasovaní víťazov. Hralo sa na 13-tich stoloch, čo umožnilo ukončiť turnaj už o 15,30 hodine. Ženy mali pritom dve súťaže, jednu spoločnú s mužmi a druhú, kde súťažili samostatne. Keďže všetky vekové kategórie sa hrali v jeden deň, na fotkách máte možnosť vidieť hráčov pri hre a aj víťazov všetkých vekových kategórií. Už túto sobotu a nedeľu máme opäť turnaj v Trenčíne - Kubre. Mladší do 64 rokov hrajú v sobotu, staršie kategórie a ženy v nedeľu. Verme, že dovtedy sprísňujúce sa opatrenia pre kovid, tento turnaj ešte umožnia.

Pozdr. J. K.

Fotografie z Bošian:  https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Bosanoch_2021/

Ján Kubinda: turnaj ČMKV Liberec


     V prílohe máte možnosť pozrieť si fotografie zo stolnotenisového turnaja veteránov v českom meste Liberec. Konal sa 4. 9. 2021 a organizoval ho ČMKV. V priestrannej hale bolo postavených 19 stolov na ktorých v priebehu dňa sa vystriedalo 174 súťažiacich / z toho celkom 32 žien, 9 Slovákov a aj niekoľko hráčov z Poľska /. V úvode boli odmenení najlepší v jedn. vek kategóriách za r. 2020, /mnohí chýbali/. Usporiadatelia privítali aj pani Ruzhovú. Na konci máte možnosť vidieť priebežné výsledky ukončených kategórií do mojho odchodu o 15,30 hod. Ako turista som Vám priložil aj pár obrázkov z Prachovských skál a Harcovskej priehrady. Na Slovensku nás čaká tento týždeň v sobotu turnaj organizovaný Slovenským klubom veteránov, takže nezabudnite sa prihlásiť a dovidenia v Bošanoch. J. K.
https://ja910.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Liberci_2021./

Ján Kubinda: turnaj veteránov Modrý Kameň

 V sobotu pre nás, stolnotenisových veteránov pripravil turnaj STO Slovan Modrý Kameň. Pre technické príčiny sa konal v športovej hale vo Veľkom Krtíši. Približne 80 pretekárov, z toho 7 žien súťažilo na 9 stoloch. Osobná prítomnosť primátorky, dobré priestorové podmienky, dôsledná organizácia a aj starostlivosť o súťažiacich /sendvič, minerálka, ceny pre najlepších/, to všetko prispelo k spokojnosti účastníkov. Atmosféru turnaja Vám priblížia priložené fotografie a máte možnosť vidieť aj obrázky víťazov všetkých starších vekových kategóríí, ktoré sa hrali predpoludním. Nám ostáva len dúfať, že kovidová situácia sa za dva týždne na Slovensku nezhorší tak, aby nám zabránila prísť do Bošian, na plánovaný najbližší, už štvrtý, tohtoročný celoslovenský turnaj. J. K.  m   

Rozhodnuté: ME 2022 sa uskutočnia v Rimini / Italia/.

Pre ročník 2021 bude výška členského 12,- Eur pre slovenských hráčov , ako aj pre hráčov z Českej republiky a 15,-Eur pre všetkých ostatných zahraničných hráčov. Členské je potrebné zaplatiť do dátumu prvého turnaja v príslušnom roku na účet SKVST:

IBAN: SK71 0900 0000 0051 5755 3036 

 Do poznámky uviesť meno a kategóriu.